ความเห็น 403407

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอีกทีค่ะคุณดาวเรือง

ดีใจที่คุณพอใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดิฉัน

อ่านที่เล่าแล้ว ครอบครัวอบอุ่นอย่างน่าชื่นชมมากค่ะ ทุกคนในครอบครัวใกล้ชิดสนิทสนมกัน และยังเฝ้าดุแลคุณตาที่ป่วยอยู่อย่างไม่ได้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจแต่อย่างใด

ความสุขที่แท้จริง ดูจะไม่มีส่วนสัมพันธ์กับความเจริญทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะ