ความเห็น 403285

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเดช

คุณเดช มีความกังวลเรื่อง จะมีลูกกตัญญูเหลืออยู่อีกมากไหม ในสังคม

ตามความเห็นของดิฉัน สังคมไทยในภาพรวม ยังดีอยู่นะคะ ความเอื้อาทรกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ำใจกัน เรายังดีอยู่มากค่ะ

แต่การที่ สังคมไทย เริ่ม มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  ทำให้การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขยายน้อยลงๆ ผู้สูงอายุ ต้องอยู่กันตามลำพังมากขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว มีส้ดส่วน เพิ่มขึ้น 2 เท่า ในรอบ 10 ปี อยู่ที่ 7.1 % ในปี 2548

หลักประกัน ของผู้สูงอายุ จะมีแต่บำนาญ กรณี เป็นข้าราชการเก่า เป็นประกันสังคม ถ้าส่งตัวเองต่อ หลังจาก ถึงกำหนดออกจากงานแล้ว หรือ ประกันสุขภาพแบบบัตรทอง

ดังนั้น การเก็บเงินออม ตั้งแต่ ยังไม่เกษียณ จะมีความสำคุญมากๆค่ะ ทั้งนี้ ภาครัฐก็ควรจะสร้างหลักประกัน แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึง

ปัจจุบัน การคุ้มครองด้านสุขภาพ ยังไม่ทั่วถึงค่ะ

ญาติของคนเลี้ยงหลาน เพิ่งเสียไป โดย ไม่สามารถ ทำบัตรสุขภาพอะไรได้เลย เพราะตกสำรวจ ไม่มีบัตรประชาชน เขาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี จนสุดท้าย ทางโรงพยาบาล ที่อุบลฯ ยอมให้เป็นคนไข้อนาถา ภาระก็ไปตกหนักที่โรงพยาบาลด้วย

น่าจะมีการ ประกาศ ให้คนตกสำรวจมาขึ้นทะเบียนอีกค่ะ แล้วแต่จะเห็นเหมาะสม

ส่วนเรื่องลูกกตัญญู ยังมีมากๆค่ะ ไม่ต้องกังวลค่ะ ถ้าพ่อแม่ เลี้ยงดูเขามาอย่างดี ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ส่งเสียให้เล่าเรียนทุกอย่าง ลูกๆต้องรู้สำนึกในบุญคุณอยู่แล้วค่ะ

Product ใหม่ๆของทางบริษัทประกันและเครดิตการ์ดก็ขายได้ดี เพราะเขาพุ่งเป้าลูกค้ากลุ่มลูกกตัญญูค่ะ