ความเห็น 403251

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
  • ได้ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผุ้สูงอายุ ส่วนมากผู้สุงอายุจะมีกิจกรรมมากมาย  ไม่เหงา เข้าชมรมสูงอายุของแต่ละตำบล  ส่วนมากมีกิจกรรมเรื่องการออกกำลังกาย  การทำดอกไม้จันท์  และจะน่ารักมากๆ  บางที่พบผู้สูงอายุมารพ. .อายุมากกว่า80ปี เิดินได้ปร๋อเชียว และมีการทำกลุ่มที่รพ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ  เรื่องโรคของสูงอายุที่พบบ่อย สนใจเข้าไปที่www.nmkhospital.com ทำโครงการบวรสุขสร้างเสริมสุขภาพสูงวัย