ความเห็น 403128

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

ขอบคุณที่มาเยี่ยม ดีใจมากค่ะ

จากการรายงานของสภาพัฒน์ฯ เรื่องภาวะของผู้สูงอายุในสังคมไทย ปี 2549  พบว่า

ผู้สูงอายุไทย 48%  มีโรคเรื้อรัง

ป่วยด้วยโรคหัวใจมากที่สุดถึง 47.8 %

สาเหตุจากการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอนหนุ่มสาว เช่น สูบบุหรี่  และดื่มแอลกอฮอลล์

ดังนั้น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จึงน่าจะเป็นธุรกิจที่ไปได้สวยค่ะ

เพราะลูกหลาน คงต้องจ้าง มาดูแลบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ค่ะ เพราะตัวเอง คงจะไม่มีเวลา มาเฝ้าดูแลเอง