ความเห็น 403061

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตเชื่อมโยงไปยังบันทึกของคุณหมอนนทลี (เพื่อนร่วมทาง กรมอนามัย สธ.) รวบรวมจากการสัมนาวิชาการของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. เมื่อเดือน เม.ย. และข้อมูลซึ่งผมรวบรวมไว้ใน Thailand Forum เมื่อต้นปีครับ