ความเห็น 402637

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

        ผมได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกแล้วทั้งดีใจและเสียใจครับ ดีใจเพราะมีความพยายามที่จะดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดำรงอยู่ในชีวิตบั้นปลาย   ที่เสียใจ ก็คือ  สังคมไทยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่ลูกหลานมาดูแลสุขภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายกำลังสื่อมถอยน้อยลงไป  การให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติก็น้อยไปทุกที  มีการทอดทิ้งมากขึ้น ผมก็ได้แต่ห่วงสังคมแต่ก็ไม่รู้ว่า ต่อไปตัวเองจะต้องเป็นภาระให้ใครห่วงต่อไป