ความเห็น 401882

ความพอเพียง

เขียนเมื่อ 

คำว่า 'พอ' ก็พอเพียง

คนเราถ้าพอในความต้องการ  ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย  ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิด  ทำอะไรต้องพอเพียง

พอประมาณ  ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข

(พระราชดำรัส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธ.ค. 2541)

(^u^) ยินดีที่มา ลปรร กันค่ะ