ความเห็น 401278

ประโยคกินใจ (1) ในตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2550

เขียนเมื่อ 

น้องจุก

  • ผู้ที่รู้ทฤษฎีจริง ๆ ก็เป็นเรื่องดี  แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ  จะไม่สามารถรู้จริงได้    เรียกว่าท่องเป็นแต่สูตรคูณแต่ไม่ลงมือทำเลขคูณเลขหารก็ไม่รู้ได้ว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไร
  • ผู้ฟังฟังรู้ว่าที่เขาพูดใช่หรือไม่ใช่  และจะพูดเหมือนกันทุกครั้งเพราะไม่มีประสบการณ์หน้างาน