ความเห็น 400021

ประโยคกินใจ (1) ในตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2550

เขียนเมื่อ 

น้องเชียรชัย พิชัยรัตน์

  • ทำให้คิดได้ในหลาย ๆ แง่มุมครับ  
  • เป็นข้อคิดอย่างดีในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคม
  • ขอบคุณครับที่มาเยี่ยม