ความเห็น 39981

สภามหาวิทยาลัย : 22. หารือวิธีทำงานของสภาฯ และของนายกสภาฯ

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
นับว่าเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับ ที่ได้อาจารย์มาเป็นนายกสภา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาและมีแนวทางในการจัดทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อยากให้นายกมหาวิทยาลัยอื่นได้มีแนวคิดแบบนี้บ้าง เพราะเท่าที่ผมสังเกตหลายๆ มหาวิทยาลัยมักเชิญนักการเมืองมาเป็นนายกสภา โดยหวังเพียงเพื่อของการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ แต่ไม่ค่อยหวังเรื่องแนวคิดทางการพัฒนาเท่าใดนัก ทำให้มหาวิทยาลัยยังไปไม่ถูกทาง พัฒนาไม่ได้นัก โดยส่วนใหญ่ก็มักใช้ผู้บริหารภายในเป็นผู้กำกับนโยบาย ซึ่งมักเป็นเชิงการบริหารมากกว่า เท่าที่ผมเห็นมามักเป็นเรื่องการบริหารมากกว่าการคิดเชิงนโยบาย หากอาจารย์ได้กระจายแนวคิดของบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ก็คงได้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วยครับ