ความเห็น 39867

กาลามสูตร 10

เขียนเมื่อ 

  ที่น่าคิดคือ .. ทำไมผู้ที่อ้างตัวว่าเป็น ชาวพุทธ จึงยังมีความเชื่องมงาย เชื่อง่าย ไร้เหตุผล ห่างเหินจากแนวปฏิบัติในกาลามสูตรกันมากนัก