ความเห็น 3983

ชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขยินดีต้อนรับ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.201
เขียนเมื่อ 
     สาย ๆ วันนี้เข้ามาเช็ค Blog และลงมือเขียนบันทึกไป เน้นที่ Blog ระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะต้องเตรียมการสัมมนานายทะเบียนตามที่บันทึกไว้ที่ สัมมนานายทะเบียน UC และ หน้าที่ของนายทะเบียน UC ก็เห็นว่ามี Blog ใหม่เข้ามาจากเมื่อคืน คือ สังคมความรู้ และเรียนรู้ ของ อาจารย์ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ แห่ง มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ทันทีทันใด ก็ขอเชิญท่าน ร่วมเชื่อมร้อย คอยประสานด้วย ยังไงก็ขออนุญาตอาจารย์ด้วยครับ จะได้เห็น และติดตามความก้าวหน้าจากอาจารย์ครับ