ความเห็น 39783

รูปหายากที่ควรแก่การเก็บ

ด.ญ. ธัญลักษญ์ สุรินทร์
IP: xxx.10.0.251
เขียนเมื่อ 
ขอให้พระองค์ทรงมีพระมายุยืนนาน เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของปวงชนม์ชาวไทยตลอดไป