ความเห็น 397471

เงินอุดหนุน

Chawalit Minpimai
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพยิ่ง

     กระผมได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา หลังจากได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูเจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550 ประกอบกับศึกษาคู่มือแล้ว ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป

     หวังว่าคงมีโครงการอบรมดี ๆ เช่นนี้อีกครับ

                        ด้วยความเคารพยิ่ง

                       นายชวลิต มินพิมาย

               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง