ความเห็น 39740

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

เขียนเมื่อ 
  •  ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...
  • อ่านข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว น่าสนใจมากครับ

ถ้ามีการถ่ายทอด "เกือบสด (virtually live news)" ถ่ายภาพบรรยากาศ สรุปย่อ มาลง Gotoknow แบบ JJnews น่าจะดีมาก จะได้ประชาสัมพันธ์ "go2no (~ Gotoknow)" ในงานไปด้วย...

  • ชาวสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / รังสีเทคนิค / กายภาพบำบัด / เทคโนฯ หัวใจ-ทรวงอก / สมาชิกบล็อก / ท่านผู้สนใจเชิญประชุมครับ...