ความเห็น 397177

คำลงท้ายในการเขียนจดหมาย

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ คุณข้ามสีทันดร ที่เข้ามาอ่านและแสดงความเห็นค่ะ