ความเห็น 39397

LONG LIVE THE KING รวมสุดยอดภาพถ่ายของในหลวง

รัตนา กิจสัมฤทธิ์โรจน์
IP: xxx.136.98.84
เขียนเมื่อ 

ภาพของประชาชนที่แห่แหนแน่นขนัดในวันที่ 9 มิถุนายน  2549  เป็นภาพที่คงติดแน่นอยู่ในความทรงจำของประชาชนคนไทย และ คนทั่วโลก ไปอีกนานตราบนานเท่านาน

 เป็นความปลาบปลื้มของพวกเราคนไทย ที่ได้มีโอกาสเกิดมาอยู่ ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของประองค์ท่าน อย่างหาที่เปรียบมิได้อีกแล้ว  

นั่นเพราะพระองค์ ทรงวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ทรงงานหนัก เพื่อคนไทยทุกคน ทรงสอนให้พวกเราทุกคน รู้รัก รู้สามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตัว  รู้ละ รู้ปล่อยวาง  อยู่แบบพอเพียง 

ขอพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีความสุข อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ไปอีก นานเท่านาน

ครั้งนี้ไม่ได้มีโอกาศที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาชนในวันนั้น เพราะลูกยังเล็ก  อีก 10 ปีข้างหน้า ข้าพเจ้าหวังจะเห็นภาพวันนั้นอีก และจะขอเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นด้วย 

มีภาพดี ๆ ในวันมหามงคล เอามาลงอีกน๊ะค่ะ อยาก download ภาพ เก็บไว้

อ้อใครมี ภาพที่พระเทพทรงถ่ายรูปอยู่หลังในหลวง รบกวนหน่อยค่ะ เราอยากได้มาก น่ารักจริง