ความเห็น 39169

น้ำตา

เขียนเมื่อ 
เรานั้นโชคดีมากนักที่ได้เกิดมาใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ความคาดหวังที่ตั้งไว้บรรลุตามประสงค์