ความเห็น 39138

ถ้าพวกเรารักในหลวง - ต้องทำให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ประพนธ์

  • บันทึกของอาจารย์เขียนออกมาจากใจ เขียนมาจากความรัก/Love ครับ
  • ผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับอาจารย์ครับ
  • ในหลวงท่านทำราชการ แต่พวกเราส่วนหนึ่งรับราชการครับ
  • รับใช้ราชการ ก็คือรับใช้ประชาชน
  • ในหลวงของเรา ท่านรักประชาชน
  • ดังนั้นการทำงานเพื่อช่วยเหลือปวงชน ก็คือการทำงานให้ในหลวงนั่นเองครับ
  • ผมมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ
  • ผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยครับ