ความเห็น 39089

ร่าง ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

สริตา เถาลอย
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

รายการหลักฐานอ้างอิง

9.3.1  นโยบายและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (งานนโยบายและแผน สริตา)