ความเห็น 39032

Self AAR May 2006

เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีบันทึกที่ยอดเยี่ยม  ทำให้ผู้ที่ไม่รู้  กลับมารู้ได้  เยี่ยมจริงๆค่ะ  ดิฉันติดตามอ่านงานของท่านอาจารย์เสมอมา  ทำให้โลกทัศน์ขอดิฉันกว้างและลึกอีกค่ะ

ขอบคุณค่ะ