ความเห็น 390265

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่ละเอียดลึกซื้ง

เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ