ความเห็น 389945

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 

ผมลองไตร่ตรองดู ฉุกใจว่า ตัวเลขอาจขึ้นกับการตีความได้เหมือนกันครับ ว่ากำลังคิดจากฐานอะไร จึงลองค้นข้อมูลมาเสริม

ข้อมูลที่ผมพูดถึงก่อนหน้า ฟังคนค้าคนขาย ว่ามาอีกที จริงเท็จไม่แจ้ง 

ลองค้นข้อมูลดู เจอกรณีที่อาจยกมาเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการค้าปลีกปัจจุบัน จากข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะของ ตลท. ได้

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างเป็นข้อมูลของ บริษัท CP7-11 (ที่เรารู้จักในนามร้านเซเว่นฯ) ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างของการค้าปลีกโดยทั่วไปได้ เพราะยอดรายรับของบริษัทเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มพาณิชย์

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตัวเลข กำไรสุทธิหลังหักภาษี ต่อ ยอดขาย จะอยู่ระหว่าง 0.1 % - 4.6 %

แต่หากดูแต่กำไรต่อหน่วยสินค้า ตัวเลขใกล้เคียงสุด จะแสดงไว้ว่า ยอดขาย 2 ไตรมาส 2550 จะเป็น 53,769 หมื่นล้านบาท และ ต้นทุนสินค้าและบริการ 42,296 หมื่นล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ประมาณ 21 %