ความเห็น 389648

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

สมใจ โตสำเภา 4754273193 ก40/13
IP: xxx.24.82.41
เขียนเมื่อ 

    โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป้าหมายสำคัญก็คือการกำหนดตำแหน่งทางกลยุทธ์(Strategic Positioning) ขององค์กร โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร ตลอดจนค่านิยมต่างๆเพื่อที่จะให้การวางตำแหน่งงานให้สอดคล้องและเป็นไปได้  และสามารถที่จะปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของ   สถาพแวดล้อมอันเหมาะสม