ความเห็น 389367

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

อลิสา งามสะอาด รหัส 4854273047 ศูนย์วิบูลย์
IP: xxx.9.191.6
เขียนเมื่อ 

OTOP SHOP CHANNEL กลยุทธ์การทำตลาดแบบตรง OTOP ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ OTOP ร่วมกันบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด ผู้นำด้านการทำตลาดแบบตรงเดินหน้าเข้าสู่สนามแข่งขันทางธุรกิจ ปรับยุทธศาสตร์ พร้อมวางกลยุทธ์แนวใหม่มุ่งเน้นการทำตลาดแบบตรง (DIRECT MERKETING) หวังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการโอนทอฟไทยเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด และสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ OTOP โดยเริ่มจากการนำสินค้าแต่ละตัวมาศึกษาเพื่อกำหนดและแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนพร้อมวิธีสื่อสารให้ตรงกลุ่งเป้าหมายมากที่สุดโดยใช้ DIRECT MARKETING TOOLS ต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ โฆษณาผ่านโทรทัศน์แผ่นพับ ออกงานแสดงสินค้าตลอดจนวางแสดงและจำหน่าย ณ.โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้ระบบการตลาดแบบตรงและสินค้าทุกตัวก็จะเข้าสู่ขั้นตอน FULFILLMENT เพื่อจัดทำ ORDER PROCESSING และจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าต่อไปโดนหลังจากนำสินค้าจัดส่งแล้ว ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะถูกนำไปจัดเก็บไว้เพื่อใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ต่อไป