ความเห็น 386851

"ทศพักตร์" ของนักจัดการความรู้ที่ชื่อว่า "คุณอำนวย"

อารี หลวงนา
IP: xxx.26.122.62
เขียนเมื่อ 
เป็นคุณอำนวยหลายเรื่องแล้วในการสะกัดความรู้ ตอนนี้เริ่มเอาความรู้ที่สะกัดมาปฏิบัติแล้ว ได้ผลดีมาก บอกต่อว่าควรทำอย่างยิ่ง ขอบคุณทศพักตร์ที่เป็นที่พึ่งที่ดี