ความเห็น 385524

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 

ครูบาครับ

เป้หมายตรงนั้นที่เห็นมีอยู่ทำจริงๆก็ต้องรัฐหนุนช่วบครับ

ในสถานการณ์ปัจจุบันผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดครับ

สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ดีที่สุดก็คงต้องปลูกกินนั่นแหละครับ

ผมว่าในทางออกที่ริบหรี่ ก็จะพอมองเห็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับ

  • แต่ทางรัฐส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจ ไม่เคยคิด ไม่เคยทำ นึกไม่ออก
  • นักวิชาการยังวิ่งสายเดี่ยว มองไม่เห็นภาพรวม
  • ชาวบ้านยังหลงวิ่งเป็นแมลงเม่าเข้ากองไฟ
  • ต่างชาติกำลังเฝ้าดุว่าจริง ไม่จริง

ผมยังมองไม่เห็นทางที่สดใสกว่านี้ครับ

ถือว่ากรรมใครกรรมมันไปก่อนแล้วกัน

จนกว่าจะหาทางออกได้จริงๆ ครับ