ความเห็น 385462

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 

สาเหตุหลักอยู่ที่

  • ทุกคนมองแค่เอาตัวรอด
  • ไม่ค่อยพยายามเข้าใจปัญหาองค์รวม
  • ทำงานแบบขลุกขลิก
  • ใครเดือดร้อนก็ทนเอา มีชีวิตก็ดิ้นไปเรื่อยๆ
  • แบบไม่หาทางแก้ปัญหาแบบเป็นระบบนะครับ