ความเห็น 385442

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
  • น่าสงสารประเทศชาติคะ..เรามาผิดทางทั้งระบบคะ
  • ต่างฝ่ายต่างคำนึงแต่ผลประโยชน์ของตนคะ
  • เลยละเลยต่อส่วนรวม...น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ