ความเห็น 385161

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วกระทบใจมากค่ะ ภาคธุรกิจที่ทำงาน ส่งสินค้าไปทางต่างประเทศ ลูกค้าจ่ายเงิน แบบ l/c คือกำหนดเงื่อนไขทุกอย่างอยู่ในเอกสารนี้ ถ้าผู้ขายทำตามข้อตกลง เวลานำเอกสาร/ตั๋วยื่นแบงค์ ก็ปล่อยเราได้ แต่เวลาไปรับ l/c ผู้ขายก็ต้องเสียเงินค่ารับ l/c 800บาท แล้วนำเข้าเครื่องจักร วัสดุอื่น ซึ่งหนูมองว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากพอสมควร ภาคเกษตรกรรมของไทย สามรถอยู่ได้หากรัฐบาลและเอกชนเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงใจและไม่เอาเปรียบ ไม่กดราคา ภาคธุรกิจส่งออกยังต้องพึงพาชาวบ้าน ชาวประมงในการจับปลา เพื่อนำปลามาขายให้ต่างชาติ ถ้าไม่มีชาวประมง ไม่มีเกษตรกรรมลองคิดดู ภาคธุรกิจและคนไทยทั้งประเทศอยู่ไม่ได้