ความเห็น 38469

เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของในหลวง : ความรู้สึกของนายบอน

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 
เก็บความทรงจำเอาไว้นะเพื่อน แล้วพวกเรามาทำความดีเพื่อถวายในหลวงของพสกนิกรไทยทั่วหล้า พระองค์ท่านทรงงานหนักมาก หวังให้พี่น้องไทยอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมัครสมานสามัคคีกัน " รู้รักสามัคคี "