ความเห็น 384515

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
  • ตัวเลขกำไรสินค้าต่อชิ้นน่าจะพิมพ์ผิดนะครับ
  • ควรเป็น "4 % - 6 % ต่อชิ้น"
  • เท่าที่เคยได้ยินมาจากคนค้าขาย สินค้าในชีวิตประจำวันที่ยอดขายสูง ๆ ตัวเลขอาจจะไม่ถึง 2 % ด้วยครับ