ความเห็น 384388

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
P

ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ยอมรับว่า อาจารย์บ่นได้ตรงประเด็นและชัดเจนจริงๆ...

สำนวนไทยมีว่า

  • บ้าหอบฟาง
  • ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

ซึ่งพวกบ้าหอบฟาง หรือพวกมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด โดยมากมักเป็นนักอุดมคติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณมากกว่าความสุขทางเนื้อหนัง....

อาตมาก็เข้ามาร่วม บ่น กับอาจารย์เล็กน้อย...

เจริญพร