ความเห็น 38416

การจัดทำเกณฑ์ดัชนีชี้วัดงานสายสนับสนุน

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ....ผมขอต่อยอดจากความคิดนี้ไปสู่ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เขียนที่  http://gotoknow.org/blog/technology-kku-km/32588   ฝากพี่หม่องให้เป็นการบ้านหาวิธีให้ผมด้วย อิอิอิ