ความเห็น 383952

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
  • มะเร็งร้ายเหล่าที่เราๆท่านๆกล่าวถึงนี้ เขาไม่เคยคิดหรอกครับว่า  เมื่อเขาลุกลามไปจนสุดที่ความสามารถของร่างกายจักทนได้  พวกเขาก็ "จักต้องตายไปพร้อมกับกายนั้น"  หรืออุปมาได้ว่า "ไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตา"
  • สวัสดีครับ