ความเห็น 383769

ความยากจนในสังคมและภาคเกษตรกรรมของไทย (๑๕) : สังคมที่ขาด “จิตวิญญาณ???”

เขียนเมื่อ 
  • กราบสวัสดีครับอาจารย์
  • ผมกระหายและใคร่ติดตามอ่านเป็นอย่างยิ่งครับ  เพราะได้ความรู้และมุมมองของชีวิตเพิ่มขึ้น
  • ขอบพระคุณครับ