ความเห็น 382142

เรื่องเล่า "เพลงชาติไทยสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง"

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ

  • P และ
  • P ที่มาเยี่ยมและทิ้งรอยเอาไว้ครับ
  • ถ้าคุณแม่ทองเลี่ยมแกไม่ได้เล่าเอาไว้ ผมก็คงไม่ได้ไปค้นหามาฝากหรอกครับ