ความเห็น 38202

กระบวนการสำคัญกว่าเป้าหมาย : ท่องเที่ยวชุมชนภูชี้ฟ้า

เขียนเมื่อ 
หลักของเซนเชื่อว่า "วิถีคือเป้าหมาย" การมองเช่นนี้ทำให้ผู้มองเห็นอยู่กับปัจจุบัน คิดดูสิครับว่า ถ้าจะขึ้นดอย ตาคอยดูแต่ยอดเขา เท้าจะเดินถูกทางได้อย่างไร คงตกดอยตายไปก่อน แต่ก็ใช่ว่าจะละเลย ไม่มีทิศทางเอาเสียเลยนะครับ เพียงแต่ให้เห็นว่าปัจจุบันขณะนี้ สำคัญกว่า โดยสรุปการมองว่ากระบวนการสำคัญกว่าเป้าหมายนั้น ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้สองพันกว่าปีก่อนหน้านี้ นั่นก็คือ ดำรงตนอย่างมีสติอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ผมยังเรียนรู้ว่าในศิลปะการต่อสู้ก็เช่นกัน ถ้าคู่ต่อสู้จู่โจมมาแล้วเรามัวแต่คิดว่าจะจัดการเขาในเทคนิคใดแล้ว ก็ไม่ทันการณ์ ถูกแทงตายเสียก่อน กระบวนการจัดการ หรือวิถีจึงต้องดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ ทันต่อความจำเป็น อย่างเป็นธรรมชาติ พอเหมาะกับคนผู้นั้นและแผ่รังสีความรักแก่สรรพสิ่งโดยรอบด้วย คือไม่ไปเบียดเบียนใครแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม เรียกอีกอย่างว่า เป็นกระบวนการหรือวิถีที่มีความรักและความสมดุล (love & harmony) มาถึงตอนนี้ คงเห็นชัดขึ้นว่าในแง่นี้กระบวนการหรือวิถีสำคัญกว่าเป้าหมาย แต่ผมอยากเพิ่มเติมว่า ใสนภาพรวม อย่างน้อยต้องเป็นกระบวนการหรือวิถีที่มีความรักและความสมดุล (love & harmony)ด้วย อันนี้ ฝากไว้แลกเปลี่ยนกับนักจัดกระบวนการทั้งหลายด้วยนะครับ