ความเห็น 381534

ฟิสิกส์เบื้องหลัง 'ภาพวงกลมจตุคามฯ'

รจิต
IP: xxx.9.65.189
เขียนเมื่อ 

 ดิฉันไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถานที่อินเดีย ถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล ประมาณ 800 ภาพ มี "ภาพปริศนาวงกลม บนภาพถ่าย" ประมาณ 30 ภาพ
 ดิฉันไปงานเททองหล่อพระ ถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล ประมาณ 50 ภาพ มี "ภาพปริศนาวงกลม บนภาพถ่าย" รวม 3 ภาพ
 ดิฉันไปงานฉลองพระ ถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล ประมาณ 100 ภาพ มี "ภาพปริศนาวงกลม บนภาพถ่าย" ประมาณ 20 ภาพ
ซึ่งแต่ละภาพนั้นจะเกิดจากฉากหลังมืด หรือฉากหลังเป็นพระพุทธรูป หรือฉากหลังเป็นพระสงฆ์กำลังสวด  หรือในสถานที่พุทธศาสนา
(มีเพียงบางภาพเท่านั้น ที่ถ่ายในอินเดีย ที่มี "ภาพปริศนาวงกลมบนภาพถ่าย" เป็นภาพที่ถ่ายในโรงแรม ในสนามบิน และกลางแจ้ง)
ส่วนใหญ่ภาพเหล่านี้จะใช้เฟลช แต่มีบางภาพที่ไม่ใช้เฟลช ก็เกิดภาพวงกลม เช่นกัน
และดิฉันก็ได้ทดลองด้วยการใช้ฝุ่นแป้งแล้วก็ปรากฎว่า มีภาพวงกลม เกิดขึ้นจริง
และกล้องนี้ดิฉันใช้ถ่ายภาพทะเล งานแต่งงาน สถานที่ทำงาน โรงงานอุตสหกรรม ภาพคนปกติทั่วๆ ไปและอื่นๆ ทั้งๆ ที่ใช้เฟลช และไม่ใช้เฟลช มากกว่า 10,000 ภาพแล้วก็ไม่มีปรากฎภาพวงกลมขึ้น
ในความคิดของดิฉัน ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเกิดจาก ทั้งโลกวิทยาศาสตร์ และโลกวิญญาณ  เป็นเฉพาะภาพๆ ไป การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วย เลนส์  การตกกระทบของแสง ฝุ่น ละอองน้ำ ฯลฯ นั้นถูกต้องทั้งหมด เพียงแต่ว่ามันไม่ใช้ทั้งหมดที่ถูกต้อง โลกวิทยาศาสตร์ มีการอธิบายได้ชัดเจน สมเหตุ สมผล แต่โลกวิญญาณ ยังไม่มีใครออกมาอธิบายเพราะมันมองไม่เห็น หรือสัมผัสได้ด้วยตาเปล่า เหมือนโลกทางวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้น "ปริศนาวงกลมบนภาพถ่าย" นี้น่าจะมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันทำให้เกิดภาพวงกลม เพียงแต่ภาพที่ปรากฎออกมาเหมือนกันคือเป็นวงกลม เช่นบางภาพเกิดจากฝุ่น บางภาพเกิดจากการตกกระทบของแสง บางภาพเกิดจากละอองน้ำ บางภาพเกิดจากจังหวะการใช้เฟลชหรือคุณสมบัติเฉพาะของกล้องนั้นๆ แต่บางภาพอาจเกิดจากโลกวิญญาณ (ซึ่งทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีจริง แต่พิสูจน์ได้ไหมว่าไม่มีจริง ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ และเหล่าท้วยเทพมีจริง สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นพลังงาน หรืออณู หรือรังสีต่างๆ ตามศัพท์วิทยาศาสตร์ หรือบารมีแห่งแสงธรรมซึ่งวิวัฒนาการสมัยใหม่ อย่างกล้องดิจิตอล ก็จับภาพได้เช่นกัน เพียงแต่ภาพที่ปรากฎลักษณะเป็นวงกลมเหมือนกันเท่านั้น) 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ กรุณาช่วยชี้แนะด้วย เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน

นับถือ
รจิต