ความเห็น 381432

เรื่องเล่า "เพลงชาติไทยสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง"

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะอาจารย์
  • ได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของเพลงชาติไทยของเราในปัจจุบัน
  • ซึ่งไม่เคยรู้เลยค่ะ...ว่าประวัติศาสตร์ ของเนื้อเพลงชาติ เป็นมาอย่างไร