ความเห็น 3813

ชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขยินดีต้อนรับ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.241
เขียนเมื่อ 

     วันนี้ (17 ต.ค.48) มีลูกต่อเนื่องจากคุณ Mr_Jod ที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น ทำให้เกิด blog ห้องฟัน โรงพยาบาลเกาะช้าง และชุมชน โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด ขึ้นใหม่ ขอบคุณคุณ Mr_Jod ที่นำสิ่งดี ๆ ไปขยายต่อเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ครับ สำหรับชุมชนด้านสุขภาพที่สังเกตเห็น แต่ยังไม่พบบันทึกใด ๆ ทีคือ srithanya KM และ ชุมชนจัด walkrally คาดว่าจะขอเชิญเข้าร่วมชุมชนด้วยเมื่อมี blog เกิดขึ้นแล้ว ผมก็จะเอา blog ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวพันด้วยครับ หวังว่าคงอนุญาต เพื่อการสังเคราะห์สู่การพัฒนาระบบฯ แม้ว่าจะเป็นส่วนที่น้อยนิด

     สำหรับคุณ Mr_Jod เขียนถึงสักเล็กน้อย เขาจะมีการบันทึกอยู่เรื่อย ๆ และชวนเพื่อนบันทึกด้วยนับว่าเห็นผลครับ วงการพยาบาลขั้นสูงต้องนำพาระบบฯ ไปด้วยกันนะครับ

     ที่ไม่เห็นวันนี้คือ คุณ ลูกหมูอ้วน หายไปไหนเอ๋ย ที่รู้มาก็มี แต่มีอุปสรรคในการใช้ Internet คือ บ้านต้นสน และ khunnaparb ที่มาใช้แล้วหายไปเลย ยังคอยอยู่นะครับ