ความเห็น 381093

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

ดวงพร ทวีวัย 4854273002
IP: xxx.8.71.73
เขียนเมื่อ 
การขายแบบมีกลยุทธ์นักขายผู้เชี่ยวชาญสามารถผสานทักษะ ทั้งกลยุทธ์และเทคนิคการขายเข้าด้วยกันเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น นักขายที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องทำในสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ คือ คนที่กำลังใช้ทักษะทางด้านเทคนิค ส่วนนักขายที่มุ่งในสิ่งที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว เป็นพวกที่ใช้ทักษะด้านกลยุทธ์ ส่วนนักขายที่ทำทั้ง 2 อย่าง ผสมผสานกัน คือคนที่ข้าพเจ้าเรียกว่า ผู้ผสานประโยชน์ (converger) ที่มักจะมีผลงานเหนือกว่าคนอื่นเสมอนักขายเชิงกลยุทธ์จะต้องเชี่ยวชาญในภาษาการขายทั้ง 3 แบบ  เมื่อพวกเขาได้ยินภาษาใดภาษาหนึ่ง พวกข้าต้องสามารถตอบสนองอย่างสอดคล้องกันได้ พวกเขาได้เรียนรู้จะทดสอบแต่ละด้าน โดยการใช้ถ้อยคำและสำนวนเฉพาะเจาะจง ถ้าหากการสนทนาจะสร้างขึ้นบนฐานคำพูดเหล่านั้น ก็แสดงกลุ่มเป้าหมายกับนักขายกำลังพูดภาษาเดียวกัน  และผลมักจะดีต่อธุรกิจเสมอ การเรียนรู้ภาษาที่พูดกันในทุกระดับวงการ คือ ภารกิจของนักขายทุกคนที่มา: “การตลาดนอกกรอบแนวคิดกลยุทธ์หยุดโลก โดย ภัทรพงศ์  พงศ์สวัสดิ์