ความเห็น 378829

การอบรม KM ที่คณะิวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

เขียนเมื่อ 
  • กลับมาจากสอนที่สุโขทัยค่ะ
  • ไม่ได้หยุดอย่างคนอื่นเขา....
  • แวะมาให้เห็นหน้า  จะได้คิดถึงเราบ่อยๆ