ความเห็น 378539

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

นางสาวกัญญา ไพรวรรณ์ รหัส 4854273011
IP: xxx.9.193.3
เขียนเมื่อ 

ข้อดีของการวางแผนกลยุทธ์ คือ  จะทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วได้ด้วยความเป็นจริงเช่นนี้  จึงควรทำแผนกลยุทธ์ให้มีความสำคัญมากขึ้น  ขณะที่เศรษฐกิจของชุมชนในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและต่อตลาดในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนซึ่งกำลังเปิดประเทศ  ขณะที่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ของธุรกิจมีแทรกอยู่ทั่วไป  การวางแผนกลยุทธ์อาจต้องจัดทำอย่างดี  เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้  ซึ่งผู้จัดการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรอบคอบเพื่อช่วยให้องค์การสามรถขยายตัวและอยู่รอด

บทความนี้มาจาก www.thailandindustry.com

สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่อนักอุตสาหกรรม

นางสาวกัญญา  ไพรวรรณ์