ความเห็น 37840

nutrient balance, nutrient losses จุดเริ่มต้นของความเข้าใจ (บางอย่าง) เกี่ยวกับงานวิจัย

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 
  • Soil nutrient dynamic
  • Nutrient flows
  • Change in soil nutrient status (soil chemical parameters)
  • Nutrient cycling

ผมยิ่งอ่านก็พบคำศัพท์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในดินมากมาย  ยิ่งทำให้ผมยังไม่เข้าใจความเหมือนหรือความต่าง คำศัพท์ข้างบนเหล่านี้เลย   กลายเป็นว่าผมชักจะไม่เข้าใจคำว่า Nutrient balances ไปด้วยอีกคำ

จะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับ