ความเห็น 378321

แก้ปัญหาเรื่องนาของชาวนาไม่ได้ ฝันไกลพัฒนาเรื่องอื่นได้ยาก

เขียนเมื่อ 
  • ทำอย่างไรให้ชาวนาสนใจการแก้ปัญหาของตนเอง
  • ผมมีความคิดเห็นว่าคงต้องช่วยเหลือกันให้ความรู้