ความเห็น 378158

ก็ทำตัวเองทั้งนั้น...

เขียนเมื่อ 

เหนื่อยนัก พักเสียบ้าง และดูแลสุขภาพด้วยครับ
     เรื่องเล่าช่างคล้ายๆกับที่พี่พบกับตัวเองหลายอย่าง โดยเฉพาะ 3 ข้อ

             -   นั่ง ยืน เดิน ไม่ถูกท่าทางที่ดี มาเป็นเวลานาน
             -   นั่งขับรถด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องมานาน
             -   ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ  ไม่ต่อเนื่อง

    รู้แต่ไม่ได้ทำครับ
          
             เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะต้อง จัดการให้เกิดความ "มุ่งมั่นด้วยศรัทธา" ในใจผู้เรียนให้ได้ เมื่อมี "ฉันทะที่ถูกต้อง" แล้ว ทุกอย่างจะเดินไปด้วยดี  การเรียนรู้จะมีความหมาย  หากจุดชนวนเช่นนี้ได้  มีหรือที่เขาจะไม่รักการเรียนรู้ .. พี่เคยไปทดลองทำเรื่องนี้ ที่ รร.บ้านท่าเสด็จ ที่สุพรรณ นั่นแหละ  หลายปีมาแล้ว ได้ผลเกินคาดครับ .. มีเวลา มีโอกาส ยินดีเล่าให้คุณน้องและใครที่สนใจได้ฟังครับ .. หลักฐาน ร่องรอย ยังเก็บไว้อย่างดีครับ