ความเห็น 376863

การอบรม KM ที่คณะิวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

เขียนเมื่อ 

ศิษย์น้องรองคะ

  • ดีจังเลยได้ไปแจกจ่ายความรู้ แก่ผู้รู้ ให้รู้มากขึ้น....
  • พี่ติ๋วก็ต้องขึ้นเขียง KMคณะแพทย์ มข.วันที่ 21 นี้กับน้องกะปุ๋ม
    P Ka-Poom
    และ พี่แก้ว
    P  อุบล จ๋วงพานิช เหมือนกัน
  • ...ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นใด..อิ...อิ...
  • อาจจะต้องแอบจิ๊ก ข้อมูลตระกูลเรน ไปใช้บ้างละค่ะ...อิ...อิ...