ความเห็น 37663

การประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2548

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณคุณปราณีเป็นอย่างมากครับที่ได้นำบรรยากาศการประเมินมาลง blog ทำให้คนที่พลาดโอกาสเข้าร่วมอย่างผมได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศนั้นด้วย