ความเห็น 3754

"สถานการณ์สื่อมวลชนในปัจจุบัน" ในมุมมองของคนทำบล๊อก

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.232
เขียนเมื่อ 

     ผมเห็นสอดคล้องกับที่อาจารย์เห็นและได้ติดตามมาครับ และก็เชื่ออย่างนั้นจริง ๆ เช่น คนส่งข่าวกรณีตึก worltrade โดนชน คนแรก ๆ ก็คือ ผู้รับข่าวดี ๆ นี่เอง จากนั้น TV ก็ทำหน้าที่กระจายข่าวอย่างที่อาจารย์ว่า ซึ่งลักษณะนี้จะชัดเจนขึ้น ผมว่าปีหน้า (ปี 2006) สำหรับ blog ก็น่าจะระบาดหนัก (ชอบพูดแบบไข้หวัดนกฮา...)

     กลับเข้าสู่ประเด็นที่ผมนำเสนอออกไปนั้น เป็นอย่างนี้ครับ ผมอยากจะบอกว่าบริการอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐมีหน้าต้องจัดให้แก่ประชาชน (เน้นว่าต้องจัด...) และหากประชาชนยังเข้าถึงได้ยากอยู่ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ บริการนั้นยังไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนครับ (อาจารย์จะแย้งผมก็ได้นะครับ) เช่นบริการสาธารณสุข ถ้ายังมีคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวค่าใช้จ่ายไม่พอ (สาเหตุหนึ่งจากอีกหลายสาเหตุ) ก็แสดงว่ายังไม่เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมครับ รวมถึงการสื่อสาร (เช่น สายโทรศัพท์ หรือระบบอื่นที่แทนสายโทรศัพท์ได้) ทุกวันนี้ผมก็ว่า (เน้นที่ผมว่า...) ยังไม่เป็นธรรมกับประชาชน โดยเฉพาะในชนบท

     ผมเลยเปิดประเด็นต่อจากอาจารย์ขึ้นด้วยคิดเห็นในประเด็น "ความเป็นธรรม" ครับผม